Přejít k obsahu


Popis problematiky přivařování svorníků

Citace:
KŘÍŽ, A. Popis problematiky přivařování svorníků. In Technická konference 2019. Brno: TESYDO, s.r.o., 2019. s. 1-8. ISBN: 978-80-87102-25-1 , ISSN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Description of stud welding
Rok vydání: 2019
Místo konání: Brno
Název zdroje: TESYDO, s.r.o.
Autoři: Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž IWE ,
Abstrakt CZ: Článek pojednává o kondenzátorovém přivařování svorníků s hrotovým zapalováním. Tato metoda se dle platné normy ČSN EN ISO 4063 označuje číselným kódem 786. Dříve se tato metoda označovala jako „výbojové svařování“. V tomto článku je zachycen způsob svařování dílů pro automobilový průmysl. Jedná se o sváření dvou dílů z klasické mosazi Ms 65 a protikusu mosazi s olovem (CuZn39Pb3). V místě svaru se občas objevily trhliny, které v případě, že nebyly včas odhaleny, vedly k selhání funkce výrobku s následným vážným poškozením motoru. Jak vyplyne z výsledků analýz, došlo k selhání lidského faktoru, protože nebyly dodrženy základní principy svařování.
Abstrakt EN: A method of capacitor discharge stud welding with tip ignition is discussed. According to ČSN 4063, the identification code of this method is 786. This paper describes a particular case involving welding of automotive parts. Bolts of lead brass CuZn39Pb3 were welded onto two components of conventional CuZn35 brass. In some instances, cracks had occurred in the welds. When undetected, they led to product failure and subsequently to serious damage to the engine. As shown by analysis, human error was involved, since fundamental welding guidelines had not been followed.
Klíčová slova

Zpět

Patička