Přejít k obsahu


Makrosegregace v laserových návarech

Citace:
BARTOŇ KLUFOVÁ, P. Makrosegregace v laserových návarech. In Technická konference 2019. Brno: TESYDO, s.r.o., 2019. s. 1-6. ISBN: 978-80-87102-25-1 , ISSN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Macrosegregation in laser clads
Rok vydání: 2019
Místo konání: Brno
Název zdroje: TESYDO, s.r.o.
Autoři: Ing. Pavla Bartoň Klufová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Předložený článek je zaměřen na popis makrosegregačních oblastí v laserových návarech. V rámci experimentálního programu byly připraveny 2 vzorky laserových návarů ze slitiny Inconel 625. Jako substrát byla použita ocel S355J2 o tloušťce 50 mm. Makrosegregační oblasti byly hodnoceny pomocí světelné a řádkovací elektronové mikroskopie. Funkční vlastnosti povrchů připravených laserových návarů byly testovány pomocí potenciodynamické korozní zkoušky.
Abstrakt EN: The present article is focused on the description of macrosegregation regions in laser overlays. Within the experimental program, 2 samples of laser clads were prepared from Inconel 625 alloy. S355J2 50 mm thick steel was used as a substrate. The macrosegregation regions were evaluated by optical and scanning electron microscopy. The functional properties of the prepared laser clads surfaces were tested by potentiodynamic corrosion test.
Klíčová slova

Zpět

Patička