Přejít k obsahu


Prezentace výsledků na národní konferenci 2016

Citace:
HYNČÍK, L. Prezentace výsledků na národní konferenci 2016. 2016.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Presentation of results at national conference 2016
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D.
Abstrakt CZ: S ohledem na plán projektu byly informace získané odpovědným řešitelem předány v rámci semináře ČAS 6. 1. 2016 a formou informačních letáků na konferenci Výpočtová mechanika, která se konala ve dnech 31. 10. – 2. 11. 2016 na Špičáku. Jelikož se odpovědný řešitel nemohl z důvodu zasedání Automotive Advisory Board zúčastnit osobně, připravil přehledné letáky prezentující studentské aktivity FISITA. Tyto letáky byly v rámci konference Výpočtová mechanika distribuovány mezi studenty a další účastníky jako součást konferenčního balíčku.
Abstrakt EN: With regard to the project plan, the information obtained by the responsible investigator was handed over as part of the CAS seminar on 6 January 2016 and in the form of information leaflets at the conference Computational Mechanics, which took place on 31 October - 2 November 2016 at Špičák. Since the responsible investigator could not attend in person due to the meeting of the Automotive Advisory Board, he prepared well-arranged leaflets presenting the student activities of FISITA. These flyers were distributed to students and other participants as part of the conference package as part of the Computational Mechanics conference.
Klíčová slova

Zpět

Patička