Přejít k obsahu


Prezentace výsledků na národní konferenci 2017

Citace:
HYNČÍK, L. Prezentace výsledků na národní konferenci 2017. 2017.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Presentation of results at national conference 2017
Rok vydání: 2017
Autoři: Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D.
Abstrakt CZ: Na konferenci Autosympo byly ve dnech 2. – 3. 11. 2017 předneseny příspěvky z problematiky autonomních vozidel. Konference byla určena především pro odborníky zabývajícími se daným tématem a veřejnost, včetně příslušných organizací státní správy. Na konferenci byly odpovědným řešitelem předány informace získané působením odpovědného řešitele ve FISITA a dále odpovědný řešitel přednesl odbornou přednášku. S ohledem na plán projektu byly v rámci konference Výpočtová mechanika 2017 konané ve dnech 6. 10. – 8. 10. 2017 na Špičáku formou informačních letáků předány studentům informace týkající se jejich podpory ze strany FISITA. Odpovědný řešitel se této akce nemohl z důvodu zasedání Automotive Advisory Board zúčastnit, proto připravil přehledné letáky prezentující studentské aktivity FISITA, které byly distribuovány mezi studenty jako součást konferenčního balíčku.
Abstrakt EN: At the Autosympo conference, contributions regarding autonomous vehicles were presented on 2 - 3 November 2017. The conference was intended primarily for experts on the subject and the public, including relevant government organizations. At the conference, the responsible investigator presented the information from FISITA and delivered a lecture. With regard to the project plan, information on the support from FISITA was handed to students in the framework of the conference Computational Mechanics 2017 held on 6 October - 8 October 2017 at Špičák in the form of information leaflets. Due to the meeting of the Automotive Advisory Board, the responsible investigator could not attend this event and therefore prepared clear leaflets presenting student activities of FISITA, which were distributed among students as part of the conference package.
Klíčová slova

Zpět

Patička