Přejít k obsahu


Tvrdě pájené heterogenní spoje ocel-slinutý karbid

Citace:
ČEJKOVÁ, P. Tvrdě pájené heterogenní spoje ocel-slinutý karbid. In Technická konference 2019. Brno: TESYDO, s.r.o., 2019. s. 1-4. ISBN: 978-80-87102-25-1 , ISSN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Hard soldering of heterogeneous steel-cemented carbides joints
Rok vydání: 2019
Místo konání: Brno
Název zdroje: TESYDO, s.r.o.
Autoři: Ing. Petra Čejková IWE
Abstrakt CZ: Pájení patří k nejstarším způsobům spojování materiálů za tepla. Ve starověku se využívalo převážně ve šperkařství z důvodů vhodnosti a jednoduchosti používaných materiálů k pájení. Ve 20. století se pájení začalo hojní používat v průmyslové výrobě. V dnešní době je pájení jednou z nezastupitelných technologií ve strojírenské výrobě. Základní rozdíl mezi pájením a svařováním je, že u pájení nedochází k natavení základního materiálu. Přídavný materiál – pájka má vždy nižší teplotu tavení než základní materiál. Fyzikální podstatou pájeného spoje je nejčastěji vzájemné rozpouštění a difúze jednotlivých prvků základního materiálu. Díky tomuto principu můžeme spojovat materiály i o rozdílných chemických složeních. V našem případě jsme se rozhodli pomocí metody pájení vytvořit heterogenní pájený spoj dvou chemicky odlišných materiálů. A to slinutého karbidu a rychlořezné oceli třídy 19 (podle ČSN).
Abstrakt EN: Soldering is one of the oldest methods of thermally bonding materials. In antiquity, it was used predominantly in jewelery for reasons of convenience and simplicity of materials used for soldering. In the 20th century soldering began to be widely used in industrial production. Nowadays soldering is one of the irreplaceable technologies in engineering production. The basic difference between soldering and welding is that soldering does not melt the base material. Additional material - solder always has a lower melting point than the base material. The physical essence of the soldered joint is most often the mutual dissolution and diffusion of the individual elements of the base material. Thanks to this principle we can combine materials even with different chemical compositions. In our case, we decided to use a brazing method to create a heterogeneous brazed joint of two chemically different materials. And that of cemented carbide and high-speed steel grade 19 (according to ČSN).
Klíčová slova

Zpět

Patička