Přejít k obsahu


Possibilities of Increasing the Usability of Sputtered AZO Films as a Transparent Electrode

Citace:
NOVÁK, P. Possibilities of Increasing the Usability of Sputtered AZO Films as a Transparent Electrode. PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE, 2019, roč. 216, č. 7, s. NESTRÁNKOVÁNO. ISSN: 1862-6300
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Possibilities of Increasing the Usability of Sputtered AZO Films as a Transparent Electrode
Rok vydání: 2019
Autoři: Ing. Petr Novák Ph.D.
Abstrakt CZ: Oxid zinečnatý dopovaný hliníkem (AZO) je slibným kandidátem pro nahrazení vrstev indiem dopovaného oxidu cíničitého (ITO) jako transparentní elektrody. Vzhledem ke své nižší ceně se používá při výrobě křemíkových solárních článků, je však obtížné získat vhodné elektrické vlastnosti při nízkých depozičních teplotách. Příprava filmů s nízkou tloušťkou AZO při nízké depoziční teplotě je předmětem intenzivního výzkumu. Předkládaná práce shrnuje uvedené výsledky, diskutuje příčiny rozdílů mezi vrstvami ITO a AZO a navrhuje směr výzkumu a potenciální řešení, které by mělo vést ke zvýšení využitelnosti AZO vrstev a také možnému nahrazení ITO vrstev.
Abstrakt EN: Aluminum-doped zinc oxide (AZO) is a promising candidate to replace ITO film as transparent electrode. Due to its lower price it is applied in the production of silicon solar cells, however, it is difficult to obtain suitable electrical properties at low deposition temperatures. Moreover, the AZO films with low thickness exhibit significantly higher average resistivity. This limits usability of AZO prepared on flexible substrates. A lot of effort is invested to replace ITO to a much greater extent now, since Indium is rare and its price is rising, thus the preparation of low-thickness AZO films at low temperature is subject of intense research. The presented paper summarizes the reported results, discusses the causes of the differences between ITO and AZO films, and suggests the direction of research and the potential solution that should lead to increased usability of AZO films and also possible replacement of ITO films.
Klíčová slova

Zpět

Patička