Přejít k obsahu


Spínaný reluktanční motor SRM - dosažení maximálního momentu při daných limitech měniče

Citace:
DIESL, J., FOŘT, J., PITTERMANN, M. Spínaný reluktanční motor SRM - dosažení maximálního momentu při daných limitech měniče. In Elektrické pohony : XXXVI. konference (ELPO 2019). Plzeň: Česká elektrotechnická společnost ČSVTS, 2019. s. 1-14. ISBN: 978-80-02-02860-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimal SRM-control algorithm to achieve maximum torque and real converter limits
Rok vydání: 2019
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost ČSVTS
Autoři: Ing. Jan Diesl , Ing. Jiří Fořt Ph.D. , doc. Ing. Martin Pittermann Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá spínaným reluktančním motorem SRM. Jsou zde řešeny možnosti realizace „optimálního“ řídicího algoritmu, který umožní dosáhnout maximální hodnotu momentu (bez ohledu na jeho zvlnění). Simulace SRM respektuje nelinearitu magnetického obvodu SRM, omezení maximálním napětím měniče a maximálním proudem měniče.
Abstrakt EN: This paper deals with “optimal” control algorithm for switched reluctance motor (SRM). This control algorithm is optimized for purpose to achieve the maximal value of torque (regardless of torque ripple). The simulation of SRM respects the non linear iron core of SRM, maximal voltage limitation (maximal supply voltage), high speed operation region, current limitation etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička