Přejít k obsahu


Design of high-performance VO2-based thermochromic coatings, and pathway for their low-temperature preparation

Citace:
HOUŠKA, J., KOLENATÝ, D., BÁRTA, T., REZEK, J., VLČEK, J. Design of high-performance VO2-based thermochromic coatings, and pathway for their low-temperature preparation. Malmö, Švédsko, 2019.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design of high-performance VO2-based thermochromic coatings, and pathway for their low-temperature preparation
Rok vydání: 2019
Autoři: Doc. Ing. Jiří Houška Ph.D. , Ing. David Kolenatý , Mgr. Tomáš Bárta , Ing. Jiří Rezek Ph.D. , Prof. RNDr. Jaroslav Vlček CSc.
Abstrakt CZ: Tématem příspěvku jsou termochromické multivrstvy založené na VO2 připravené pomocí reaktivního magnetronového naprašování. Nejprve ukazujeme, že a jak vysokovýkonové pulzní magnetronové naprašování s pulzní kontrolou napouštění reaktivního plynu umožňuje reprodukovatelnou přípravu krystalického VO2 se správnou stechiometrií za podmínek výjimečně příznivých pro průmysl. Následně využijeme dopování VO2 k posunutí teploty termochromického přechodu (68 °C pro objemové VO2, 57 °C pro tenkovrstvé VO2) směrem k pokojové teplotě (39 °C pro V0,988W0,012O2, 20 °C pro V0,982W0,018O2) bez ústupků ohledně transmitance a její modulace. Nakonec využijeme antireflexní vrstvy ZrO2 pod i nad termochromickou vrstvou V1–xWxO2 a ukazujeme optimální design výsledných povlaků ZrO2/V1–xWxO2/ZrO2. Naměřené hodnoty transmitance jsou v souladu s hodnotami předpovězenými při designu multivrstevných povlaků.
Abstrakt EN: The contribution deals with thermochromic multilayer VO2-based coatings prepared by reactive magnetron sputtering. First, we show that and how reactive high-power impulse magnetron sputtering with a pulsed O2 flow control allows highly reproducible preparation of crystalline VO2 of the correct stoichiometry under exceptionally industry-friendly deposition conditions. Second, doping of VO2 by W is employed in order to shift the thermochromic transition temperature (68 °C for bulk, 57 °C for thin film VO2) towards the room temperature (39 °C for V0.988W0.012O2, 20 °C for V0.982W0.018O2), without concessions in terms of transmittance and its modulation. Third, we employ ZrO2 antireflection layers both below and above the thermochromic V1–xWxO2 layer, and present an optimum design of the resulting ZrO2/V1–xWxO2/ZrO2 coatings. The experimental transmittance values are in agreement with those predicted during the multilayered coating design.
Klíčová slova

Zpět

Patička