Přejít k obsahu


„Staetlin“ a „Saelitz“. Glosy k lokalizaci dvou německých toponym z jihozápadních Čech

Citace:
LHOTÁK, J. „Staetlin“ a „Saelitz“. Glosy k lokalizaci dvou německých toponym z jihozápadních Čech. Historická geografie, 2019, roč. 45, č. 1, s. 7-33. ISSN: 0323-0988
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: „Staetlin And „Saelitz“. Notes on Localization of Two German Geographic Names from South-Western Bohemia
Rok vydání: 2019
Autoři: PhDr. Jan Lhoták Ph.D.
Abstrakt CZ: V listinách z let 1290–1314, upravujících majetkoprávní vztahy kolem kostela na Zdouni nedaleko Sušice (okr. Klatovy), se objevují dvě německá toponyma s problematickou lokalizací – Staetlin a Saelitz. Dosavadní bádání se pokoušelo ztotožnit tyto lokality s dnešním Kolincem a Sedlečkem (okr. Klatovy), autor předložené studie se pokouší podrobným jazykově-historickým rozborem a s oporou v raně novověkých pramenech o lokalizaci novou – Hrádek u Sušice a Sallitz v Bavorsku nedaleko Regenu.
Abstrakt EN: Two German geographic names which are difficultto localize – Staetlin and Saelitz appear in documents from 1290-1314 regulating ownership rights in relation to a church in Zdouň near Sušice (district Klatovy). Previous research identified these places with today’s Kolinec and Sedlečko (in the Klatovy district), the author of this paper attempted to present new localization – Hrádek u Sušice and Sallitz in Bavaria near Regen. The author’s opinion is supported by detailed language & historic analysis and research of sources from the early Modern Era.
Klíčová slova

Zpět

Patička