Přejít k obsahu


Influence of the Upper Limb Position on the Forearm EMG Activity – Preliminary Results

Citace:
KAČEROVÁ, I., BUREŠ, M., KÁBA, M., GÖRNER, T. Influence of the Upper Limb Position on the Forearm EMG Activity – Preliminary Results. In Advances in Physical ergonomics and Human factors. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2020. s. 34-43. ISBN: 978-3-030-20141-8 , ISSN: 2194-5357
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of the Upper Limb Position on the Forearm EMG Activity – Preliminary Results
Rok vydání: 2020
Místo konání: Cham
Název zdroje: Springer Nature Switzerland AG
Autoři: Ing. Ilona Kačerová , Ing. Marek Bureš Ph.D. , Ing. Martin Kába , Ing. Tomáš Görner Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na vliv polohy horní končetiny na lokální svalové zatížení předloktí. Příspěvek shrnuje navrhovanou metodiku výzkumu a proces měření. Uvedené výsledky jsou zatím předběžné a slouží převážně pro ověření navržené metodiky. Výzkum se zabývá vlivem polohy ramene na lokální svalovou zátěž v oblasti ruky a předloktí. Lokální svalová zátěž je měřena integrovanou elektromyografií. V příspěvku jsou prezentovány předběžné výsledky pro skupinu mužů (20-45 let). Výzkum stále pokračuje a bude rozšířen o další věkové skupiny a také o ženskou populaci.
Abstrakt EN: The paper is focused on influence of the upper limb position on the forearm EMG activity. This paper briefly reviews proposed methodology and measuring process. Those results are just preliminary which served for evaluation of proposed methodology. The research is focused on the issue of local muscular stress in the area of the hand and forearms. The lateral muscular stress is evaluated by integrated electromyography. The paper presents preliminary results of male group (20 – 45 years). The research will continue and will be extended to other groups and also to female population.
Klíčová slova

Zpět

Patička