Přejít k obsahu


A new simple, fast and robust total least square error computation in E2: Experimental comparison

Citace:
ŠMOLÍK, M., SKALA, V., MAJDIŠOVÁ, Z. A new simple, fast and robust total least square error computation in E2: Experimental comparison. In AETA 2018 - Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences: Theory and Application. Cham: Springer, 2019. s. 325-334. ISBN: 978-3-030-14906-2 , ISSN: 1876-1100
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A new simple, fast and robust total least square error computation in E2: Experimental comparison
Rok vydání: 2019
Místo konání: Cham
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Michal Šmolík , prof. Ing. Václav Skala CSc. , Ing. Bc. Zuzana Majdišová
Abstrakt CZ: Mnoho problémů, nejen při zpracování signálů, zpracování obrazu, digitálním zobrazování, počítačovém vidění a vizualizaci, vede k problému s nejmenším čtvercovým omylem (LSE) nebo k výpočtu celkového (ortogonálního) problému s chybou nejmenšího čtverce (TLSE). Obvykle se používá metoda nejmenších čtvercových chyb pro aproximaci vzhledem ke své jednoduchosti, ale není to optimální řešení, protože neopravňuje ortogonální vzdálenosti, ale pouze vertikální vzdálenosti. Existuje mnoho problémů, pro které není LSE vhodné a TLSE se používá. Bohužel, TLSE je výpočtově mnohem dražší. Tento článek představuje nový, jednoduchý, robustní a rychlý algoritmus pro výpočet nejmenších čtvercových chyb v E2.
Abstrakt EN: Many problems, not only in signal processing, image processing, digital imaging, computer vision and visualization, lead to the Least Square Error (LSE) problem or Total (Orthogonal) Least Square Error (TLSE) problem computation. Usually the standard least square error approximation method is used due to its simplicity, but it is not an optimal solution, as it does not optimize the orthogonal distances, but only the vertical distances. There are many problems for which the LSE is not convenient and the TLSE is to be used. Unfortunately, the TLSE is computationally much more expensive. This paper presents a new, simple, robust and fast algorithm for the total least square error computation in E2.
Klíčová slova

Zpět

Patička