Přejít k obsahu


A new Strategy for Scattered Data Approximation Using Radial Basis Functions Respecting Points of Inflection

Citace:
ČERVENKA, M., ŠMOLÍK, M., SKALA, V. A new Strategy for Scattered Data Approximation Using Radial Basis Functions Respecting Points of Inflection. In Computational Science and Its Applications – ICCSA 2019. Cham: Springer, 2019. s. 322-336. ISBN: 978-3-030-24288-6 , ISSN: 0302-9743
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A new Strategy for Scattered Data Approximation Using Radial Basis Functions Respecting Points of Inflection
Rok vydání: 2019
Místo konání: Cham
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Martin Červenka , Ing. Michal Šmolík , prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Aproximace rozptýlených dat je známá technika v počítačové vědě. Navrhujeme novou strategii pro umístění radiálních základních funkcí s ohledem na inflexní body. Umístění radiální základní funkce má velký vliv na kvalitu aproximace. Z tohoto důvodu navrhujeme novou strategii pro umístění radiálních základních funkcí s ohledem na vlastnosti aproximované funkce, včetně extrémních a inflexních bodů. Naše experimentální výsledky prokázaly vysokou kvalitu navrhovaného přístupu a vysokou kvalitu konečné aproximace.
Abstrakt EN: The approximation of scattered data is known technique in computer science. We propose a new strategy for the placement of radial basis functions respecting points of inflection. The placement of radial basis functions has a great impact on the approximation quality. Due to this fact we propose a new strategy for the placement of radial basis functions with respect to the properties of approximated function, including the extreme and the inflection points. Our experimental results proved high quality of the proposed approach and high quality of the final approximation.
Klíčová slova

Zpět

Patička