Přejít k obsahu


Modelování nákladů na celoživotní cyklus nanomateriálů

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L. Modelování nákladů na celoživotní cyklus nanomateriálů. Plzeň : ZČU, FEK, 2019.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2019
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU, FEK
Autoři: prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Oponentský posudek na disertační práci Ing. Miroslava Prajera na téma Modelování nákladů na celoživotní cyklus nanomateriálů vyžádaný ČVUT v Praze.
Klíčová slova

Zpět

Patička