Přejít k obsahu


Metalografická analýza rotoru šroubového kompresoru.

Citace:
KUČEROVÁ, L.., BYSTRIANSKÝ, M.. Metalografická analýza rotoru šroubového kompresoru.. ATMOS Chrást s.r.o., 2019.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Metallographic analysis of screw compressor rotor.
Rok vydání: 2019
Název zdroje: ATMOS Chrást s.r.o.
Autoři: doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Martin Bystrianský Ph.D.
Abstrakt CZ: Na prasklém rotoru šroubového kompresoru byla provedena metalografická analýza příčiny poškození. K analýze byla použita světelná a řádkovací elektronová mikroskopie výbrusů z poškozené a nepoškozené oblasti a fraktografie lomové plochy. Dále byla provedena kontrola chemického složení rotoru.
Abstrakt EN: Metallographic analysis of the cause of a failure was carried out at a failed rotor of a screw compressor. Light and scanning electron microscopy were used to analyse metallographic sections taken from a failed and good part of the rotor and the fractographic analysis of fracture surface was utilized. Chemical composition of the failed rotor was established as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička