Přejít k obsahu


Multimodal Dialog with the MALACH Audiovisual Archive

Citace:
CHÝLEK, A.., ŠMÍDL, L.., ŠVEC, J.. Multimodal Dialog with the MALACH Audiovisual Archive. In Proceedings of the 20th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2019). Red Hook, NY: Curran Associates, Inc., 2019. s. 3663-3664. ISBN: 978-1-5108-9683-3 , ISSN: 2308-457X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Multimodal Dialog with the MALACH Audiovisual Archive
Rok vydání: 2019
Místo konání: Graz, Austria
Název zdroje: Curran Associates, Inc.
Autoři: Ing. Adam Chýlek , Ing. Luboš Šmídl Ph.D. , Ing. Jan Švec Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V tomto článku představujeme multimodální dialogový systém schopný získávat informace z velkého audiovizuálního archivu svědectví holokaustu MALACH. Uživatelé mohou prohledávat archív pomocí dotazů v přirozeném jazyce. Grafické uživatelské rozhraní umožňuje uživatelům rychle zobrazit záběry s odpověďmi a prozkoumat jejich kontext. Dialog byl nasazen ve dvou jazycích - angličtině a češtině. Systém používá automatické rozpoznávání řeči a zpracování přirozeného jazyka pro vytvoření znalostní báze a pro zpracování uživatelských vstupů.
Abstrakt EN: In this paper, we present a multimodal dialog system capable of information retrieval from the large audiovisual archive MALACH of Holocaust testimonies. The users can use spoken natural language queries to search the archive. A graphical user interface allows the users to quickly view footage with the answers and explore their context. The dialog was deployed in two languages - English and Czech. The system uses automatic speech recognition and natural language processing for knowledge base construction and for processing of the user?s input
Klíčová slova

Zpět

Patička