Přejít k obsahu


TECHNOLOGY OF PREPARATION OF MULTIDIMENSIONAL PHOTONIC STRUCTURE

Citace:
PRUŠÁKOVÁ, L. ., ŠUTTA, P. ., MEDLÍN, R. . TECHNOLOGY OF PREPARATION OF MULTIDIMENSIONAL PHOTONIC STRUCTURE. 2019.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: eng
Anglický název: TECHNOLOGY OF PREPARATION OF MULTIDIMENSIONAL PHOTONIC STRUCTURE
Rok vydání: 2019
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Lucie Prušáková Ph.D. , doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D. , Ing. Rostislav Medlín Ph.D.
Abstrakt CZ: Silikonové kvantové tečky v matrici SiO2 jsou perspektivním materiálem disponujícím tří-dimenzionálním kvantovým efektem využívaným v solárních článcích třetí generace. Díky kvantovému efektu dochází k efektivnímu ladění šířky zakázaného pásu polovodiče pomocí řízeného růstu kvantových teček. Hlavním faktorem je zde jejich velikost, kdy dochází k nárůstu šířky zakázaného pásu s jejich zmenšováním. V souhrnu, hlavním technologickým parametrem je množství křemíku zabudovaného v křemíkem obohaceném SiO2. Vrstvy křemíkem obohaceného a stechiometrického SiO2 byly deponovány pomocí reaktivního magnetronového naprašování a následně žíhány ve vakuu. Pomocí rentgenové difrakce a elektronové mikroskopie byly pozorovány kvantové tečky o velikosti 3,5 ? 5 nm.
Abstrakt EN: Silikonové kvantové tečky v matrici SiO2 jsou perspektivním materiálem disponujícím tří-dimenzionálním kvantovým efektem využívaným v solárních článcích třetí generace. Díky kvantovému efektu dochází k efektivnímu ladění šířky zakázaného pásu polovodiče pomocí řízeného růstu kvantových teček. Hlavním faktorem je zde jejich velikost, kdy dochází k nárůstu šířky zakázaného pásu s jejich zmenšováním. V souhrnu, hlavním technologickým parametrem je množství křemíku zabudovaného v křemíkem obohaceném SiO2. Vrstvy křemíkem obohaceného a stechiometrického SiO2 byly deponovány pomocí reaktivního magnetronového naprašování a následně žíhány ve vakuu. Pomocí rentgenové difrakce a elektronové mikroskopie byly pozorovány kvantové tečky o velikosti 3,5 ? 5 nm.
Klíčová slova

Zpět

Patička