Přejít k obsahu


The Crack Analysis of Fatigue Tested Steel Construction

Citace:
BUNDA, Z., KUČEROVÁ, L., KEPKA, M. The Crack Analysis of Fatigue Tested Steel Construction. Manufacturing Technology, 2019, roč. 19, č. 4, s. 559-562. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Crack Analysis of Fatigue Tested Steel Construction
Rok vydání: 2019
Autoři: Ing. Zbyněk Bunda Ph.D. , doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Miloslav Kepka
Abstrakt CZ: Zkoušky únavy jsou důležitou součástí při navrhování součástí pracující při cyklickém zatěžování. Zkoušky únavy jsou prováděny pro reálné ověření vlastností testovaných součástí, a také jako ověření numerických výpočtů. Tento článek popisuje únavovou životnost svařované ocelové konstrukce. Testování bylo prováděno v Regionálním technologickém institutu (RTI) pomocí elektrohydraulického zatěžovacího systému, který umožňuje simulovat skutečné namáhání reálné součásti. Nedílnou součástí únavové zkoušky je předem naplánovaná kontrola přítomnosti defektů, tj. iniciace a šíření trhlin. Testovaná konstrukce byla kontrolována pomocí metody nedestruktivní magnetické metody za využitím magnetického jha, fluorescenční suspenze a UV lampy. Byly nalezeny a pozorovány trhliny, zejména v oblasti svaru. Velikost největší trhliny byla přibližně 40 cm. Tato trhlina byla vyříznuta a podrobena podrobné metalografické a fraktografické analýze, pro hodnocení vlivu čistoty materiálu a kvality provedeného svaru.
Abstrakt EN: Laboratory fatigue testing is an important part of the fatigue design of machine components that are supposed to work under cyclic loading. These tests are used to confirm whether the tested component matches the required fatigue life and they also serve as a verification of the numerical calculations. This paper describes a fatigue life testing of a welded steel construction. The testing was carried out in the Regional Technological Institute (RTI) using an electro-hydraulic loading system, which allows realization of the tests simulating a real service. An integral part of the fatigue tests is a pre-scheduled inspection of the crack initiation and propagation. The tested construction was checked using non-destructive magnetic particle testing before the fatigue test and also during and after the performed test. Some cracks were observed, especially in the weld area. The biggest crack had the length of approximately 40 cm. This crack was cut out and underwent detailed metallographic and fractographic analysis to estimate the effect of material purity and quality of the weld on the fracture.
Klíčová slova

Zpět

Patička