Přejít k obsahu


Metalografická analýza vzorku jakostní tvárné litiny.

Citace:
KUČEROVÁ, L.., BYSTRIANSKÝ, M.., KRSOVÁ, D.. Metalografická analýza vzorku jakostní tvárné litiny.. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Metallographic analysis of quality ductile iron sample.
Rok vydání: 2019
Název zdroje: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Autoři: doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Martin Bystrianský Ph.D. , Dana Krsová
Abstrakt CZ: Byla provedena metalografická analýza vzorku jakostní tvárné litiny z Y zkoušky. Na odebraných vzorcích proběhla analýza morfologie, rozložení a podílu grafitu a typu matrice. Dále byla provedena SEM se zaměřením na detailní analýzu hranic zrn s ohledem na lokální chemické složení a přítomnosti fosfidů.
Abstrakt EN: Metallographic analysis of a sample from high quality ductile iron after Y test was carried out. The analysis of morphology, distribution and phase fraction of graphite and the type of the matrix was performed. SEM analyses was further utilized aiming on the state of grain boundaries and local chemical composition and possible occurrence o phosphides.
Klíčová slova

Zpět

Patička