Přejít k obsahu


Analýza zinkových slitin ZP0410 a pěny.

Citace:
KUČEROVÁ, L.., TICHÁ, I.. Analýza zinkových slitin ZP0410 a pěny.. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of zinc alloys ZP0410 and foam.
Rok vydání: 2019
Název zdroje: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Autoři: doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Mgr. Iveta Tichá
Abstrakt CZ: Byla provedena detailní metalografická analýza zinkových slitin ZP 0410 v 8 různých oblastech, včetně SEM analýzy, map rozložení prvků a stanovení lokálního i plošného chemického složení. Dále byla provedena analýza chemického složení 2 kusů pěn. Na všech vzorcích byla změřena tvrdost podle Brinella
Abstrakt EN: Detail metallographic analysis of zinc alloys ZP 0410 was carried out in 8 different areas, including SEM analysis, element mapping and local and plane chemical analysis. Chemical analysis of two foams was also performed. Hardness according to Brinell was determined on all samples. .
Klíčová slova

Zpět

Patička