Přejít k obsahu


Stojan těžkého multifunkčního soustružnického centra

Citace:
HLAVATÝ, V., KUBÍČEK, J., LIŠKA, Z., LAŠOVÁ, V., BERNARDIN, P., JANDA, P., HÁJÍČEK, Z., SEDLÁČEK, F., ŠVAGR, M. Stojan těžkého multifunkčního soustružnického centra. Praha, 2019.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The column of the multifunction machining center
Rok vydání: 2019
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Ing. Vlastimil Hlavatý , Ing. Jiří Kubíček , Ing. Zdeněk Liška , prof. Ing. Václava Lašová Ph.D. , Ing. Petr Bernardin Ph.D. , Ing. Petr Janda , Ing. Zdeněk Hájíček , Ing. František Sedláček , Ing. Marcel Švagr
Abstrakt CZ: Předmět průmyslového vzoru je stojan určený pro frézovací část multifunkčního soustružnického centra, které je projektováno a konstruováno jako unikátní výrobek, který (zejména spojením více proveditelných technologií na jednom stroji a s přihlédnutím na rozměry předpokládaných obrobků) nese znaky novosti. Stojan tohoto centra má charakter svařence. Hlavním přínosem je jeho vysoká tuhost a využitelnost pro několik řad soustružnických i frézovacích center.
Abstrakt EN: The subject of the Industrial design is a column designed for the milling part of a multifunctional turning center, which is designed and constructed as a unique product - that combines multiple technologies on single machine taking into account the dimensions of the projected work pieces - bearing signs of newness. The column of this center has the character of a weldment. The main benefit is high stiffness and usability for several product lines of turning and milling centers.
Klíčová slova

Zpět

Patička