Přejít k obsahu


Prototyp hlasového interaktivního systému vybrané domény slovanského jazyka

Citace:
PSUTKA, J. ., CHÝLEK, A. ., BULÍN, M. ., ŠVEC, J. ., ŠMÍDL, L. . Prototyp hlasového interaktivního systému vybrané domény slovanského jazyka. 2019.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prototype of the slovak voice interactive system of the MALACH archive
Rok vydání: 2019
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni a SpeechTech, s.r.o.
Autoři: Ing. Mgr. Josef Psutka Ph.D. , Ing. Adam Chýlek , Ing. Martin Bulín M.Sc. , Ing. Jan Švec Ph.D. , Ing. Luboš Šmídl Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Výsledek je prototyp hlasového interaktivního systému slovenského jazyka na úloze hlasového ovládání a vyhledávání informací v archivu záznamů MALACH výpovědí svědků holokaustu. Tento prototyp ověřuje možnost použití hlasového interface (využívající technologie syntézy řeči z textu a technologie automatického rozpoznávání řeči společně s porozuměním řeči). Pro jednoduchou interakce s grafickým uživatelským rozhraním a pro usnadnění zadávání komplikovanějších dotazů byl navržen hlasový dialogový systém, který využívá platformu SpeechCloud a je integrován do grafického uživatelského rozhraní systému Pixla.
Abstrakt EN: The result is a prototype of the voice interactive system of the Slovak language on the role of voice control and information retrieval in the archive of MALACH records by Holocaust witnesses. This prototype verifies the possibility of using a voice interface (using text-to-speech technology and automatic speech recognition technology together with speech understanding).   For easy interaction with the graphical user interface and for easier entry of more complicated queries, a voice dialog system was designed using the SpeechCloud platform and integrated into the Pixla graphical user interface.
Klíčová slova

Zpět

Patička