Přejít k obsahu


Penitenciární sociologie: „Paní Columbová“ české penitenciární praxe

Citace:
DIRGA, L. Penitenciární sociologie: ?Paní Columbová? české penitenciární praxe. Brno, 2020.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2020
Místo konání: Brno
Autoři: Mgr. Lukáš Dirga Ph.D.
Abstrakt CZ: Konferenční příspěvek se zabývá analýzou (ne)využití penitenciární sociologie v českém vězeňství a (ne)zapojení penitenciární sociologů do každodenní praxe za mřížemi českých věznic. Autor vychází z vlastního kvalitativního výzkumu. Ačkoliv je penitenciární sociologie po formální stránce prezentována jako nedílná součást českého vězeňství, tak závěry z provedeného výzkumu ukazují, že sociologové v českých věznicích nepůsobí a potenciál sociologie využíván není. Cílem referátu tak bude přiblížit penitenciární sociologii posluchačům, prezentovat aktuální stav české penitenciární sociologie a přiblížit důvody jejího nevyužívání v rámci české penitenciární praxe.
Klíčová slova

Zpět

Patička