Přejít k obsahu


Talking with Artificial Pilot: A Dialogue System for Training Air Traffic Controllers

Citace:
ŠMÍDL, L.., ŠVEC, J.., CHÝLEK, A.., TIHELKA, D.., MATOUŠEK, J.., STANISLAV, P.., PRAŽÁK, A.., IRCING, P.., PSUTKA, J.. Talking with Artificial Pilot: A Dialogue System for Training Air Traffic Controllers. In Slavonic Natural Language Processing in the 21st Century. Brno : Tribun EU s.r.o., 2019, s. 194-200. ISBN: 978-80-263-1545-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Talking with Artificial Pilot: A Dialogue System for Training Air Traffic Controllers
Rok vydání: 2019
Místo konání: Brno
Název zdroje: Tribun EU s.r.o.
Autoři: Ing. Luboš Šmídl Ph.D. , Ing. Jan Švec Ph.D. , Ing. Adam Chýlek , Ing. Daniel Tihelka Ph.D. , doc. Ing. Jindřich Matoušek Ph.D. , Ing. Petr Stanislav , Ing. Aleš Pražák Ph.D. , doc. Ing. Pavel Ircing Ph.D. , prof. Ing. Josef Psutka CSc. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje systém integrující automatické rozpoznávání řeči, porozumění přirozenému jazyku, správu dialogů a technologie syntézy převodu textu na řeč, které se používají v procesu výcviku řídících letového provozu. Stručně nastiňuje výzvy daného úkolu a poté uvádí přehled široké škály algoritmů, které byly v procesu použity.
Abstrakt EN: The paper presents a system integrating automatic speech recognition, natural language understanding, dialogue management and text-to-speech synthesis technologies that is used in the process of training of the air traffic controllers. It briefly outlines the challenges of the task and then overviews a wide range of algorithms that were used in the process.
Klíčová slova

Zpět

Patička