Přejít k obsahu


Základní aspekty numerické simulace několikanásobného tažení v průvlacích za studena

Citace:
BENEŠOVÁ, S., KRNÁČ, J., BERNÁŠEK, V. Základní aspekty numerické simulace několikanásobného tažení v průvlacích za studena. Strojírenská technologie, 2006, roč. 11, č. 3, s. 27-30. ISSN: 1211-4162
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Essential Features of Numerical Simulations in Cold Multiple Drawing in Dies
Rok vydání: 2006
Autoři: Soňa Benešová , Jan Krnáč , Vladimír Bernášek
Abstrakt CZ: Při numerickém modelování tváření za studena lze obvykle zanedbat vliv teploty na tváření. Zpevňování materiálu je ovšem často citlivé na způsob dosažení finální deformace od posledního tepelného zpracování, označované pojmem "historie deformace". Toto je nutné zohlednit při zadávání křivky zpevnění na mezi kluzu jako vstupní informace pro simulaci několikanásobného tažení drátu s celkovou skutečnou deformací,dosahující až hodnoty ε=3. Jinou důležitou veličinou je koeficient tření, který se promítá do velikosti tažné síly. Kontinuita tvářecího procesu si dále vyžaduje specifický přístup při procesu vlastní simulace vzhledem k veličinám, které postupně během tažení narůstají.
Abstrakt EN: It si usually possible to ignore the influence of temperature during cold formig processes. The strenghtening of materials often depends on the way the final deformation is achieved without heat threatment. It is necessary to take this into consideration in the flow-stress entry for numerical simulation in cold multiple drawing in dies. Another important quantity is the friction coefficient, which is related to the drawing force. The continuity of the drawing technology involved special simulation methods in the case of studying quantities such as deformation and damage because of their gradual growth during the forming process.
Klíčová slova

Zpět

Patička