Přejít k obsahu


Model of the relationship between local mechanical properties of individual microstructure phases in ferrite-martensite steel based on depth sensing indentation technique

Citace:
PEŠEK, L., VADASOVÁ, Z., ZUBKO, P., BLÁHOVÁ, O. Model of the relationship between local mechanical properties of individual microstructure phases in ferrite-martensite steel based on depth sensing indentation technique. Acta Metallurgica Slovaca, 2007, roč. 13, č. special issue, s. 108-112. ISSN: 1335-1532
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Model of the relationship between local mechanical properties of individual microstructure phases in ferrite-martensite steel based on depth sensing indentation technique
Rok vydání: 2007
Autoři: Ladislav Pešek , Z. Vadasová , Pavol Zubko , Olga Bláhová
Abstrakt CZ: Metoda DSI je použita pro určení lokálních mechanických vlastností fází ve feriticko-martenzitické oceli. Byla určena Martensova tvrtdost, indentační tvrdost, celková indentační energie, elastická indentační energie a plastická indentační energie pro každou jednotlivou fázi i pro feriticko-martensitickou strukturu.
Abstrakt EN: Depth sensing indentation technique is used for determination of local mechanical properties of structural phases in ferrite-martensite steels. Martens hardness, indentation hardness, total indentation energy, elastic indentation energy and plastic indentation energy for each individual structural phase and for mixed ferrite-martensite microstructure has been established.
Klíčová slova

Zpět

Patička