Přejít k obsahu


Optimalizace přípravy keramických supravodičů na bázi perovskitů

Citace:
DUCHEK, P., KOVÁŘÍK, T. Optimalizace přípravy keramických supravodičů na bázi perovskitů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. 23 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ceramic high-temperature superconductors based on perovskites - optimization of the preparation procedure
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Petr Duchek , Tomáš Kovářík
Abstrakt CZ: Modifikovanou metodou Shake nad Bake byly připraveny vysokoteplotní keramické supravodiče perovskitového typu na bázi YBaCuO a SmBaCuO a byl studován vliv čistoty prekursorů a aditiv/pojiv na vlastnosti produktu. V rámci projektu byly upgradovány webové stránky věnované supravodičům (www.supravodice.zcu.cz) a vytvořena výuková prezentace tématicky zaměřena na supravodiče a supravodivost.
Abstrakt EN: High-temperature ceramic superconductors of the perovskite type (YBaCuO and SmBaCuO)were prepared by the modified Shake-and-Bake method and the influence of precursors purity and additive/binder addition on the product properties were studied. Under this project, a presentation lecture for students focused on superconductors and superconductivity was created and the web pages (www.supravodice.zcu.cz) upgraded.
Klíčová slova

Zpět

Patička