Přejít k obsahu


Improved normal computation by quaternion correction

Citace:
HAST, A., PARUS, J., KOLINGEROVÁ, I. Improved normal computation by quaternion correction . In Aplimat 2008. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. s. 829-837. ISBN: 978-80-89313-03-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Improved normal computation by quaternion correction
Rok vydání: 2008
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Anders Hast , Jindřich Parus , Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: Navrhujeme a hodnotíme kvalitu jednoduché metody pro opravu posloupnosti normál vektorů, které jsou v určitém smyslu chybné. Uvádíme dva příklady z oblasti počítačové grafiky a animací, kde navržená metoda může být užitečná.
Abstrakt EN: We propose and evaluate the quality of a simple method for correcting a series of normal vectors that are bad in some sense. We give two examples from computer graphics and animation where the proposed method could be useful.
Klíčová slova

Zpět

Patička