Přejít k obsahu


Montmorilloniric Clays : From Foundry To Nanocomposites

Citace:
DUCHEK, P. Montmorilloniric Clays : From Foundry To Nanocomposites. Hong Kong, 2007.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Montmorilloniric Clays : From Foundry To Nanocomposites
Rok vydání: 2007
Místo konání: Hong Kong
Autoři: Petr Duchek
Abstrakt CZ: Přednáška přináší krátký přehled o základním využití montmorillonitických jílů od historie do současnosti. První průmyslové aplikace těchto materiálů nebyly příliš sofistikované a nepotřebovaly důkladnou a nákladnou úpravu.V posledních desetiletích 20. století byly tyto jíly upravovány celou řadou chemických sloučenin s cílem získání produktů s vysokou přidanou hodnotou (nanobarvy, katalyzátory, anorganicko-organické hybridy a zejména nanokompozity typu jíl-polymer). Nanokompozitní materiály obsahující montmorillonit vynikají řadou výborných vlastností a významně přispívají rychle rostoucímu odvětví moderních materiálů.
Abstrakt EN: The presentation gives a brief description of principal utilization sectors of montmorillonitic clays (MMT) from past to present. The very first industrial utilizations of these materials were not very sophisticated and did not require deep and costly processing. In last decades of 20th century, MMT has been tailored by variety of chemical compounds to get high value-added products (nanocolours, catalysts, inorganic/organic hybrid materials and especially polymer - clay nanocomposites). Nanocomposite materials containing MMT exhibiting many excellent properties seem to contribute significantly to the fast-growing sector of modern materials.
Klíčová slova

Zpět

Patička