Přejít k obsahu


Feature extraction of 2-manifold using delaunay triangulation

Citace:
KOHOUT, J., HLAVATÝ, T., KOLINGEROVÁ, I., SKALA, V. Feature extraction of 2-manifold using delaunay triangulation. In Algoritmy 2005. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005. s. 290-299. ISBN: 978-80-227-2192-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Feature extraction of 2-manifold using delaunay triangulation
Rok vydání: 2005
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Josef Kohout , Tomáš Hlavatý , Ivana Kolingerová , Václav Skala
Abstrakt CZ: Tento clanek navrhuje metodu extrahujici rysy 2-manifold objektu, ktere jsou ve 3d prostoru. Krivost povrchu, Morseho teorie a Delaunay triangulace jsou uzity k vytvoreni popisu, ktery dostatecne identifikuje dany objekt.
Abstrakt EN: This paper proposes a feature extraction method for 2-manifold objects in 3D. The curvatures of the surface, the Morse theory and the Delaunay triangulation are combined to generate a description that sufficientyl identifies the object.
Klíčová slova

Zpět

Patička