Přejít k obsahu


Hodnotenie Zn galvanneal povlakov využitím nanoindentačnej metody

Citace:
VADASOVÁ, Z., PEŠEK, L., KOLLÁROVÁ, M., ZUBKO, P., BLÁHOVÁ, O. Hodnotenie Zn galvanneal povlakov využitím nanoindentačnej metody. In Materiál v inžinierskej praxi 2008. Košice: Technická univerzita, 2008. s. 193-196. ISBN: 978-80-8073-945-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: sla
Anglický název: Evaluation of Zn galvanneal coatings using nanoindentation method
Rok vydání: 2008
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Z. Vadasová , Ladislav Pešek , Mária Kollárová , Pavol Zubko , Olga Bláhová
Abstrakt CZ: Práce se zabývá využitím DSI techniky při měření mechanických vlastností intermetalických fází galvanneal povlaků.
Abstrakt EN: The paper deals with the application of the depth sensing indentation (DSI) technique in the measurement of the mechanical properties of intermetallic phases of the galvanneal coating.
Klíčová slova

Zpět

Patička