Přejít k obsahu


Evaluation of elastic and plastic properties of metallic and non metallic coatings using instrumented indentation hardness according to international standarts

Citace:
PEŠEK, L., BLÁHOVÁ, O. Evaluation of elastic and plastic properties of metallic and non metallic coatings using instrumented indentation hardness according to international standarts. In Research and Development Projects. Košice: Technical University, 2007. s. 69-70. ISBN: 978-80-8073-830-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Evaluation of elastic and plastic properties of metallic and non metallic coatings using instrumented indentation hardness according to international standarts
Rok vydání: 2007
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technical University
Autoři: Ladislav Pešek , Olga Bláhová
Abstrakt CZ: Tato práce pojednává o hodnocení elastických a plastických vlastností kovových a nekovových povlaků s použitím metody instrumentované tvrdosti podle mezinárodních standardů.
Abstrakt EN: This work deals with application of different experimental methods for measurement of elastic and plastic properties of metallic and non metallic coatings using instrumented indentation test for hardness according international standards.
Klíčová slova

Zpět

Patička