Přejít k obsahu


Kritické faktory úspěšnosti managementu v regionálním rozvoji

Citace:
JEŽEK, J. Kritické faktory úspěšnosti managementu v regionálním rozvoji . In Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové: Gaudeamus , 2008. s. 1-7. ISBN: 978-80-7041-202-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Critical factors of management success in regional development
Rok vydání: 2008
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Příspěvek vymezuje faktory úspěšnosti managementu v regionálním rozvoji. Maximální úspěšnosti regionálního rozvoje lze přitom dosáhnout pouze v případě, kdy regionální aktéři zaměří svoji pozornost nejenom na jednotlivé (dílčí) kritické faktory, ale také na jejich komplexní působení.
Abstrakt EN: The paper defines factors of management success in regional development. It is possible to achieve maximum success only in a case when regional actors concentrate their attention not only to individual critical factors, but also to their complete influence.
Klíčová slova

Zpět

Patička