Přejít k obsahu


Vliv přerušovaného řezu na řezivost teplem ovlivněného nástroje

Citace:
ZETEK, M., SROGONČÍK, A., KEPKA, T., KŘÍŽ, A. Vliv přerušovaného řezu na řezivost teplem ovlivněného nástroje. In Nové poznatky v technologiích a technologické informace 2008 = New technology knowledge and information 2008. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008. s. 1-9. ISBN: 978-80-7044-969-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of the intermittent cut to the heat affectit stress cutting tool
Rok vydání: 2008
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Autoři: Miroslav Zetek , Aleš Srogončík , Tomáš Kepka , Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Nástroje, které jsou dnes používány pro velmi produktivní obrábění musí za co nejkratší dobu odebrat co nejvíce materiálu v předepsané přesnosti a kvalitě obrobeného povrchu. Břit řezného nástroje je vystaven vysokým nárokům a musí umět přenést tlak a teplotu vzniklou v místě řezu, tak aby po celou dobu jeho životnosti byla zajištěna spolehlivost obrábění. To lze zajistit optimální volbou geometrie a mikrogeometrie řezné hrany, vhodnou volbou substrátu břitu řezného nástroje a samozřejmě povrchovou úpravou ve formě tenké otěruvzdorné vrstvy. Co se děje s tenkou vrstvou, substrátem a jaký to má vliv na řezivost nástroje bude předmětem tohoto příspěvku. Pro zkoušky frézováním byly použity 4 systémy vrstev s různým stupněm teplotního ovlivnění.
Abstrakt EN: At present the cutting tools must machined the workpiece in accurancy values and on time and quality. Cutting edge is still influence by the high preasure from the machined material and by the heat stress. So the article is focused on the monitoring of the cutting edge heat stress, tool wear and cutting forces on the four different system substrate - coatings.
Klíčová slova

Zpět

Patička