Přejít k obsahu


Regionální management : teoretické vymezení a shrnutí dosavadních praktických poznatků

Citace:
JEŽEK, J. Regionální management : teoretické vymezení a shrnutí dosavadních praktických poznatků. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita , 2005. s. 73-78. ISBN: 80-210-3888-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Regional management. Theoretical definition and summarization of up-to-now practical knowledge
Rok vydání: 2005
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vymezením pojmu regionální management jako řízení regionálního rozvoje. Popisuje okolnosti vzniku regionálního managementu a různé přístupy k jeho definování. Shrnuje také praktické zkušenosti s jeho realizací jak v České republice tak v zahraničí (především v německy hovořících zemích).
Abstrakt EN: The paper deals with a definition of the term „regional management“ (managing of the regional development). At the same time it presents circumstances of its origin and different approaches of its defining. The paper summarizes also practical experience with implementation of this term in the Czech Republic as well as abroad (mostly in German preaking countries).
Klíčová slova

Zpět

Patička