Přejít k obsahu


Marketingové aktivity obcí a měst v západních a jižních Čechách

Citace:
JEŽEK, J., JEŽKOVÁ, R. Marketingové aktivity obcí a měst v západních a jižních Čechách. In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 97-101. ISBN: 80-210-4148-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Marketing activities of the municipalities in West and South Bohemia
Rok vydání: 2006
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Jiří Ježek , Renáta Ježková
Abstrakt CZ: Současná komunální praxe se vyznačuje velkou obsahovou heterogenitou pojmu městský marketing. Vedle sebe existují rozdílné přístupy jednání a také odlišné organizační modely městského marketingu. Zavádět marketing do oblasti správy a rozvoje města, jak ukazují zkušenosti z České republiky, není nijak jednoduchou záležitost.
Abstrakt EN: The current municipal practice can be characterised by significant heterogeneity of the notion of the town marketing. Different ways of operation and different organisation models of the town marketing exist next to one another. The introduction of marketing into the field of the administration and development of a town is not always simple, as the experience from the Czech Republic shows. It is a long term process during which the implementors have to deal with a number of problems and obstacles. Different perception of the town marketing by different facilitators of the town development, lack of interest and low level of involvement of various groups of facilitators and lack of funds at the beginning stage of the process of the marketing introduction belong to the most frequently quoted problems.
Klíčová slova

Zpět

Patička