Přejít k obsahu


Marketing of towns in theory and practice. Experience in applying marketing in the Czech Republic and Slovak Republic

Citace:
JEŽEK, J., PAULIČKOVÁ, R. Marketing of towns in theory and practice. Experience in applying marketing in the Czech Republic and Slovak Republic . In New Members - New Chalanges for the European Regional Development Policy. Košice: Technical University, 2006. s. 159-163. ISBN: 80-225-2060-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Marketing of towns in theory and practice. Experience in applying marketing in the Czech Republic and Slovak Republic
Rok vydání: 2006
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technical University
Autoři: Jiří Ježek , Renáta Pauličková
Abstrakt CZ: Současná komunální praxe se vyznačuje velkou obsahovou heterogenitou pojmu městský marketing. Vedle sebe existují rozdílné přístupy jednání a také odlišné organizační modely městského marketingu. Zavádět marketing do oblasti správy a rozvoje města, jak ukazují zkušenosti z České republiky a Slovenské republiky, není nijak jednoduchou záležitost.
Abstrakt EN: The current municipal practice can be characterised by significant heterogeneity of the notion of the town marketing. Different ways of operation and different organisation models of the town marketing exist next to one another. The introduction of marketing into the field of the administration and development of a town is not always simple, as the experience from the Czech and Slovak Republic shows.
Klíčová slova

Zpět

Patička