Přejít k obsahu


Inovativní přístupy k řízení regionálního rozvoje

Citace:
JEŽEK, J. Inovativní přístupy k řízení regionálního rozvoje. In I. virtuální konference - "Inovační procesy ve světě a jejich vliv na evropskou integraci (historie, realita, vize)". Kunovice: Evropský polytechnický institut, 2005. s. 81-88. ISBN: 80-7314-075-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Innovative approaches to regional development management
Rok vydání: 2005
Místo konání: Kunovice
Název zdroje: Evropský polytechnický institut
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vymezením pojmu regionální management jako řízení regionálního rozvoje. Popisuje okolnosti vzniku regionálního managementu a různé přístupy k jeho definování. Shrnuje také praktické zkušenosti s jeho realizací jak v České republice tak v zahraničí (především v německy hovořících zemích).
Abstrakt EN: The paper deals with a definition of the term „regional management“ (managing of the regional development). At the same time it presents circumstances of its origin and different approaches of its defining. The paper summarizes also practical experience with implementation of this term in the Czech Republic as well as abroad (mostly in German preaking countries).
Klíčová slova

Zpět

Patička