Přejít k obsahu


Influence of essential parameters on the RBF based image reconstruction

Citace:
ZAPLETAL, J., VANĚČEK, P., SKALA, V. Influence of essential parameters on the RBF based image reconstruction . In Spring Conference on Computer Gtraphics SCCG 2008. Bratislava: Comenius Universtiy , 2008. s. 178-185. ISBN: 978-80-89186-30-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of essential parameters on the RBF based image reconstruction
Rok vydání: 2008
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Comenius Universtiy
Autoři: Jiří Zapletal , Petr Vaněček , Václav Skala
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá vlivem stěžejních parametrů na rekonstrukci obrazů s použitím RBF. Zaměřili jsem se na parametry jako je velikost okolí, rozšiřující elementy lineárního sytému a volba RBF samotné.
Abstrakt EN: This paper deals with influence of essential parameters to the image reconstruction using RBF. We focus on parameters such as size of the neigbourhood extending elements of the linear system and the choice of RBF itself
Klíčová slova

Zpět

Patička