Přejít k obsahu


Corporate Social Responsibility - faktor výkonnosti a konkurenceschopnosti = Corporate Social responsibility - factors of performance and competitiveness

Citace:
SRCHOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L. Corporate Social Responsibility - faktor výkonnosti a konkurenceschopnosti = Corporate Social responsibility - factors of performance and competitiveness. In Education, research, innovation 2008. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. s. 1-7. ISBN: 978-80-227-2849-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Corporate Social responsibility - factors of performance and competitiveness
Rok vydání: 2008
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Marcela Srchová , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: Odpovědné podnikání znamená úspěšně podnikat a zároveň myslet i na sociální a ekologické zájmy. Zařadit sociální a ekologické aspekty do činností, které směřují k tvorbě zisku. Odpovědný podnik uspokojuje požadavky nejen zákazníků, ale i dalších osob, se kterými spolupracuje při svých aktivitách. Společensky odpovědný podnik pozitivně působí na celou společnost a usměrňuje svůj vliv na životní prostředí. Společenská odpovědnost firem je koncept, způsob vedení firmy a budování vztahů s partnery, který přispívá ke zlepšení reputace a zvýšení důvěryhodnosti podniku. Dobrovolně odpovědné chování firmy stojí na třech pilířích, a to na oblasti ekonomické, sociální a environmentální. Ve svém příspěvku vás seznámím s posláním konceptu společensky odpovědného chování podniku, s jeho charakteristickými znaky a výhodami. Dále se pokusím odpovědět na otázku: "Proč být společensky odpovědným podnikem?"
Abstrakt EN: Corporate Social Responsibility (CSR) represents not just successful enterprise but also thinking on social and environmental aspects. Corporate social responsibility is a concept. It is a way of managing a company and making relationships with partners which contributes to improving the reputation and credibility of a company. Corporate Social Responsibilty programmes are based on three fundamental principles. They are: economic, social and environmental. This paper presents the issue of Corporate Social Responsibilty with its characteristics, assets, advantages and disadvantages. This paper seeks to answer the question: Why follow the requirements of CSR?
Klíčová slova

Zpět

Patička