Přejít k obsahu


New Middle Cambrian lingulate brachiopods from the Skryje-Týřovice area (Central Bohemia, Czech Republic)

Citace:
MERGL, M., KORDULE, V. New Middle Cambrian lingulate brachiopods from the Skryje-Týřovice area (Central Bohemia, Czech Republic). Bulletin of Geosciences, 2008, roč. 83, č. 1, s. 11-22. ISSN: 1214-1119
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: New Middle Cambrian lingulate brachiopods from the Skryje-Týřovice area (Central Bohemia, Czech Republic)
Rok vydání: 2008
Autoři: Michal Mergl , Vratislav Kordule
Abstrakt CZ: V týřovických drobách středního kambria skryjsko-týřovické oblasti byla zjištěna nová fauna s lingulátními brachiopody. Popsán je nový druh Lingulella agaue sp. n., drobný lingulid, ceratretid Almohadella braunae Streng, 1999 a acrotretid Treptotreta ? sp.. Fauna se čtyřmi druhy lingulátních brachiopodů je doposud nejbohatší takovou faunou v oblasti a dokládá mělkovodní prostředí a jednoduchou trofickou strukturu společenstva s dominantním eoorhidem Pompeckium kuthani. Almohadella braunae je prvním výskytem ceratretidního brachiopoda na území Peruniky
Abstrakt EN: New lingulate brachiopod assemblage has been found in the early Middle Cambrian Týřovice Greywackes in the Skryje-Týřovice area (Central Bohemia, Czech Republic). A new species Lingulella agaue sp. n., a minute indeterminable lingulid, a ceratretid Almohadella braunae Streng, 1999 and an acrotretid Treptotreta ? sp. have been ascertained. The fauna of four species in one bed is the most diverse lingulate fauna in the area. Associated fauna indicate a shallow marine nearshore environment with simple a trophic structure dominated by an eoorthid Pompeckium kuthani and few other epibenthic low suspension feeders, and uncommon scavengers and browsers. Presence of Almohadella braunae is the first report of a ceratretid on a territory of the Perunica terrane.
Klíčová slova

Zpět

Patička