Přejít k obsahu


Environmental aspects in company management

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., FIDLEROVÁ, T., SRCHOVÁ, M. Environmental aspects in company management. Sovremennyj naučnyj vestnik, 2008, roč. 0, č. 10, s. 61-72. ISSN: 1561-6886
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Environmental aspects in company management
Rok vydání: 2008
Místo konání: Ukrajina
Autoři: Lilia Dvořáková , Tereza Fidlerová , Marcela Srchová
Abstrakt CZ: Environmentální politika je prohlášení podniku o jeho zásadách a záměrech ve vztahu k životnímu prostředí. Je rámcem pro činnosti a aktivity podniku a pro stanovení environmentálních cílů a odpovědnosti. Podniky na jedné straně produkují ekonomické hodnoty, zároveň však přispívají k znečištění a ničení životního prostředí a to svoji produkcí a spotřebou výrobních vstupů. Státy, společnost, ale i podniky samy si začínají uvědomovat, že mnoho nerostných surovin je neobnovitelných, že škody na životním prostředí jsou nenapravitelné, nebo jen velmi těžko napravitelné. V posledních dvaceti letech sílí trend environmentálního přístupu v průmyslové výrobě. Mnoho podniků zavádí systém environmentálního řízení do svého managementu. Vytvoření environmentální politiky může být důležitým prvním krokem při tvorbě a zavádění vlastního systému environmentálního managementu (EMS).
Abstrakt EN: Environmental policy is a declaration by a company concerning its principles and intentions that refer to the environment. It constitutes a framework for company activities and environmental objectives and setting responsibilities. Companies do not only produce economic values, but through their production and consumption they contribute substantially to environmental pollution and damage. States, society and even companies themselves are awaking to the fact that a lot of minerals and raw materials are unrenewable or almost unrenewable, that the damages to the environment are hard to repair or even irreparable. In the last twenty years the trends of environmental approaches have grown in industrial production. Many companies implement an environmental management system as a part of their management. Constitution of an environmental policy can become the first step in creation and implementation of their own environmental management system (EMS).
Klíčová slova

Zpět

Patička