Přejít k obsahu


Modelling of the piezo-effect based on the growth theory

Citace:
ROSENBERG, J., HYNČÍK, L. Modelling of the piezo-effect based on the growth theory. In Engineering Mechanics 2008. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2008. s. 786-795. ISBN: 978-80-87012-11-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling of the piezo-effect based on the growth theory
Rok vydání: 2008
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Thermomechanics AS CR
Autoři: Josef Rosenberg , Luděk Hynčík
Abstrakt CZ: Obecná teorie růstu a remodelace DiCarla je aplikována na modelování piezo-elektrického efektu. Model je verifikován na 1D vrstvě a numerfické výsledky jsou porovnány d publikovanými experimentálními daty. Dále je nastíněna možnost modelu vzít do budoucna v úvahu změnu tuhosti.
Abstrakt EN: The general growth and remodeling theory of DiCarlo is applied on the modeling of piezoelectric effect. This model is verified on the 1D stack comparing the numerical results with the published experimental data. The further possibility of this model to take in account the change of stiffness is outlined.
Klíčová slova

Zpět

Patička