Přejít k obsahu


Tribologické chování progresivních nanokrystalických vrstev deponovaných na různých substrátech

Citace:
KŘÍŽ, A., HÁJEK, J., PODANÝ, P. Tribologické chování progresivních nanokrystalických vrstev deponovaných na různých substrátech. In Vrstvy a povlaky 2004. Dubnica nad Váhom: ZTS - MATEC, 2004. s. 23-28. ISBN: 80-968337-8-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tribolgical behaviour of advanced nanocrystalline thin films deposited on different substrates
Rok vydání: 2004
Místo konání: Rožnov pod Radhoštěm
Název zdroje: ZTS - MATEC
Autoři: Antonín Kříž , Jiří Hájek , Pavel Podaný
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá tribologickou analýzou provedenou na několika systémech tenká vrstva substrát. V článku je detailně popsáno chování tenkých vrstev na různých druzích substrátu. Tento systém je tvořen nanokrystalickou tenkou vrstvou deponovanou na substrát, který se běžně používá na řezné nástroje. Výsledky tribologické analýzy a scratch testu jsou dokumentovány pomocí řádkovací elektronové mikroskopie. V článku je rovněž věnována pozornost srovnání výsledků vrypové zkoušky a tribologického testu.
Abstrakt EN: Tribological "Pin-on-Disc" test is performed on device called tribometer. It's one of the analysis which plots the main characteristics of thin layer-substrates system. This report is a detailed inquiry of behaviour of progressive thin layers. In report are stated results which was obtained on diverse systems thin layer - substrate. System is made of nanocrystalline TiAlSiN layer and this layer was deposite on several substrates used for cutting tools. Results of tribological behaviour are completed with SEM analyses. These analyses document adhesive - cohesive behaviour of experimental systems. Article also describe connection between classification of adhesive - cohesive behaviour during "Pin on disc test" and during "scratch test".
Klíčová slova

Zpět

Patička