Přejít k obsahu


Analysis of partial discharge detected with sensors of emitted electromagnetic field

Citace:
PIHERA, J., TUREČEK, O., MARTÍNEK, P. Analysis of partial discharge detected with sensors of emitted electromagnetic field. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne, 2008, roč. 0, č. 80, s. 91-94. ISSN: 0239-3646
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysis of partial discharge detected with sensors of emitted electromagnetic field
Rok vydání: 2008
Autoři: Ing. Josef Pihera Ph.D. , Oldřich Tureček , Petr Martínek
Abstrakt CZ: Částečné výboje, jejich měření a následná analýza je jedním z důležitých a výpovědischopných nástrojů elektrotechnologické diagnostiky při hodnocení vlastností elektroizolačních systémů elektrických strojů a přístrojů. Existuje mnoho způsobů detekce částečných výbojů založených na snímání fyzikálních, či chemických projevů výbojové činnosti. Jedním z nich je detekce částečných výbojů kapacitními snímači elektromagnetického pole, vyzařovaného do okolí při výbojové činnosti s následným vyhodnocením a interpretací získaných dat. Pro jejich vyhodnocení vznikl speciální softwarový program, určený ke konverzi dat, uložených digitálním osciloskopem, do dalších, především textových formátů, zpracovatelných vhodnými programy pro analýzu dat, například Matlab, Statistica, apod.
Abstrakt EN: Partial discharge measurement and subsequent analyses is one of important and capable test of electro-technological diagnostics. This test evaluates the properties of electrical insulation system of electrical machines and devices. There are a lot of partial discharge test methods based on physical or chemical detection of partial discharge. The detection of electromagnetic field, produced during partial discharge, with capacitive coupler and subsequent data analysis and representation is one of mentioned diagnostic method. The special software program was created for measured data evaluation. This program converts data stored by digital oscilloscope to more comfortable text formats. The converted data are analyzed by common software Matlab, Statistica, etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička