Přejít k obsahu


On modeling of pedestrian impact

Citace:
HYNČÍK, L., KOCKOVÁ, H., KOVANDA, J., KREJČÍ, P. On modeling of pedestrian impact. Engineering Mechanics, 2008, roč. 15, č. 1, s. 43-55. ISSN: 1802-1484
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On modeling of pedestrian impact
Rok vydání: 2008
Autoři: Luděk Hynčík , Hana Kocková , Jan Kovanda , Petr Krejčí
Abstrakt CZ: Na základě rozsáhlé rešerše dostupné literatury. Model vychází z nelineárního kloubového prvku zahrnujícího přední a zadní ohyb, boční ohyb a posuv. Mechanické charakteristiky kloubu jsou založeny na veřejných experimentálních datech. Je provedena dynamická validace tohoto modelu a model je zakomponován do existujícího modelu lidského těla ROBBY2. Dále je simulován střet dodávky s chodcem. Výsledek je srovnán s experimentem. Aktivita lidského těla před nárazem (tzv. pre-crash) se jeví také jako zásadní, jelikož ovlivňuje globální pohyb těla. Z tohoto důvodu je také zkoumán vliv svalové aktivity na kinematiku.
Abstrakt EN: Based on the large research of available sources in order to create an adequate knee joint, a simple articulated rigid body knee model is introduced. The model is based on the nonlinear joint accommodating flexion-extension and lateral rotation and translation. Joint characteristics are based on public experimental data. Dynamical validation of the new model is provided. The model is implemented into existing human articulated rigid body model ROBBY2 and the frontal impact of a van versus a pedestrian is simulated including comparison to experiment. The pre-crash activity of the human body is also essential from the point of influencing the global body motion. Hence, the influence of active muscles on the impact kinematics is investigated and comparison to passive model is provided.
Klíčová slova

Zpět

Patička