Přejít k obsahu


Analýza a optimalizace výrobních procesů malosériové složité výroby v nových výrobních prostorech na základě diskrétní simulace

Citace:
VOTAVA, V., ULRYCH, Z., EDL, M., KORECKÝ, M., TRKOVSKÝ, V. Analýza a optimalizace výrobních procesů malosériové složité výroby v nových výrobních prostorech na základě diskrétní simulace. In WITNESS 2008. Brno: Vysoké učení technické, 2008. s. 65-73. ISBN: 978-80-214-3672-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis and Manufacturing Process Optimization of Complex Small-lot Production in new Manufacturing Facilities Based on Discrete Simulation
Rok vydání: 2008
Místo konání: Jedovnice
Název zdroje: Vysoké učení technické
Autoři: Václav Votava , Zdeněk Ulrych , Milan Edl , Michal Korecký , Václav Trkovský
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zaměřuje na vytvoření simulačního modelu, který umožní pružně reagovat na změny v složitých technologických postupech. Použitá metoda musí být pokud možno jednoduchá a rychlá. Příspěvek popisuje jedno z možných řešení tohoto problému, které se zabývá simulační studií malosériové výroby složitých výrobků s dlouhými technologickými časy pro výrobní podnik ŠKODA TRANSPORTATION.
Abstrakt EN: This paper focuses on the creation of a simulation model. This simulation model must flexibly react to changes in complicated technological steps. The method used must preferably be simple and fast. This paper describes one possible solution to this problem. The solution deals with a simulation study of small-lot production of complicated products with a long technological time for the company ŠKODA TRANSPORTATION.
Klíčová slova

Zpět

Patička