Přejít k obsahu


Materiálové modelování a numerická simulace jako nástroj pro vývoj technologických procesů

Citace:
BENEŠOVÁ, S. Materiálové modelování a numerická simulace jako nástroj pro vývoj technologických procesů. Plzeň : 2007, 115 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The materials modelling and numerical simulation as the tool for technological processes development
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Autoři: Soňa Benešová
Abstrakt CZ: Numerická simula je moderním, ale zároveň již dostatečně ověřeným nástrojem pr vývoj nových technologických procesů, která obvykle předchází nebo nahrazuje praktický experiment, jehož cena je v porovnání s cenovou náročností simulací nesrovnatelná. Předkládaná práce nabízí ne zcela obvyklé využití numerické simulace a je zaměřena na studium lomového chování materiálu pomocí Cockroft-Lathamova kritéria, které je definováno na principu hustoty deformační energie, tj. energie vztažené na jednotku objemu v místě lomu.
Abstrakt EN: The numerical simulation is a modern but already well tested tool for the development of the new technological processes, which usually precedes or substitutes the practical experiment, because simulation cost is incomparable with the cost of it. The submitted work offers not quite conventional using of the numerical simulation and it deals with fracture behavior of materiál by means of Cockroft-Latham criterion which is defined on the principle of the deformation energy density i.e. the energy outspreded on the volume unit in the fracture place.
Klíčová slova

Zpět

Patička