Přejít k obsahu


Vlastnosti tenkých vrstev při vyšších teplotách

Citace:
KŘÍŽ, A., BENEŠ, P., SOSNOVÁ, M., HÁJEK, J. Vlastnosti tenkých vrstev při vyšších teplotách. In Metal 2008. Ostrava: Tanger, 2008. s. 1-8. ISBN: 978-80-254-1987-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Properties of thin layers at higher temperatures
Rok vydání: 2008
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger
Autoři: Antonín Kříž , Petr Beneš , Ing. Martina Koukolíková Ph.D. , Jiří Hájek
Abstrakt CZ: V současné době se hlavní pozornost odborníků zabývající se testováním tenkých vrstev orientuje do analýz za normálních teplot.Přičemž nástroje,na které jsou vrstvy aplikovány se během procesu užívání ohřívají na vysokou teplotu.Tato teplota iniciuje celou řadu procesů, které nemusí být pokaždé pouze degradačního charakteru.Nicméně není těmto dějům prozatím odbornou veřejností věnována patřičná pozornost.Ačkoliv substrát (podkladový materiál)nemusí podléhat žádným změnám,přesto je prokazatelné,že tenká vrstva vytvořena nerovnovážnými procesy prodělává vážné změny.Těmto změnám v souvislosti i se změnou užitných vlastností (trvanlivost břitu nástroje,jakost obrobené plochy)byla díky internímu projektu na fakultě strojní věnována velká pozornost.
Abstrakt EN: Major focus of specialists,who concentrate on thin layers´testing,is oriented on analyses at normal temperatures.Whereas tools,where thin layers are applied,are within their lifetime heated to high temperatures.These temperatures initiate many consecutive processes,which do not have to be only of degradation character.Nevertheless,there is no appropriate attention given to these processes.Substrate does not have to be subjected to any changes,however thin layers produced by disequilibrium processes undergo important changes.These changes in context of quality changes (cutting edge durability,quality of machined surface)were given attention thanks to internal project at faculty of mechanical engineering.
Klíčová slova

Zpět

Patička