Přejít k obsahu


Geomatika multimediálně

Citace:
VICHROVÁ, M., ČADA, V., ČEPIČKOVÁ, M., ČERBA, O., FIALA, R., HÁJKOVÁ, J., JANEČKA, K., JEDLIČKA, K., JEŽEK, J., ŠILHAVÝ, J., VAĹKO, M. Geomatika multimediálně. In Sborník abstraktů příspěvků ze semináře Geomatika v projektech 2011. Brno: Tribun EU s. r. o., 2011. s. 45-46. ISBN: 978-80-263-0041-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Multimedial geomatics
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Tribun EU s. r. o.
Autoři: Ing. Martina Vichrová Ph.D. , Doc. Ing. Václav Čada CSc. , Ing. Magdaléna Čepičková , Ing. Otakar Čerba , Ing. Radek Fiala , Ing. Mgr. Jitka Hájková , Ing. Karel Janečka Ph.D. , Ing. Karel Jedlička PhD. , Ing. Jan Ježek Ph.D. , Jakub Šilhavý , Ing. Miloš Vaĺko PhD.
Abstrakt CZ: V tomto roce řeší pracovníci oddělení geomatiky na Západočeské univerzitě v Plzni FRVŠ projekt "Geomatika multimediálně". Cílem projektu je vytvořit multimediální výukové materiály pro vybrané oborové předměty. Vytvořené multimediální výukové materiály budou zpřístupněny např. na stránkách oddělení www.gis.zcu.cz, v celouniverzitním systému Courseware ZČU. Příspěvek stručně popisuje projekt "Geomatika multimediálně" a věnuje se především aktuálnímu stavu řešení projektu.
Abstrakt EN: The employees of section of Geomatics at the University of West Bohemia in Pilsen solve the FRVS project Multimedial Geomatics this year. The aim of this project is to update and create multimedia study materials for 16 special subjects of curriculum Geomatics. The multimedia materials are at disposal on the server www.gis.zcu.cz or at the system Courseware ZČU. This paper describes the Project "Multimedial geomatics" and the current situation of the project´s works.
Klíčová slova

Zpět

Patička