Přejít k obsahu


Metoda konečných prvků ve výpočtech obráběcích strojů

Citace:
LAŠOVÁ, V. Metoda konečných prvků ve výpočtech obráběcích strojů. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, 165 s. ISBN: 978-80-261-0008-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Method of finite elements in calculations of machine tools
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace poskytuje základní přehled o využití metody konečných prvků v technické praxi. Jsou zde uváděny základní teoretické vztahy, a dále je podrobněji rozebírána problematika výpočtového modelování s bližším přihlédnutím k možnostem systému ANSYS spolu s praktickými příklady zejména z oblasti navrhování, kontroly a optimalizace rámových konstrukcí velkých obráběcích strojů.
Abstrakt EN: The publication gives a basic overview about the use of the method of finite elements in engineering practice. There are presented basic theoretical relations and in details the issue of computational modeling with closer confideration to the possibilities of ANSYS, along with practical examples mainly from the field of design, control and optimization of frame design of large machine tools.
Klíčová slova

Zpět

Patička